MIX #1'21
models - Jordan Nicola Smith Monika Zapalska - Firlit   Angelika Martko
PATRYCJA ZAKRZEWSKA
HALLOWEEN II '20
model - Angelika Martko make up/fot/edit - me smoke -  superfajerwerki
HALLOWEEN I '20
MONIKA&KUBA PLENER II
models - Monika Zapalska-Firlit & Kuba Firlit make up -  Karolina Szumska Make up
models - Asia Lewandowska & Mateusz
ASIA & MATEUSZ
© 2020 Angelika eM.